Jaktutleie

         

Nisser Hyttesenter ligger på skogeiendommen Findreng. Findreng er en litt over 3000 da stor eiendom som strekker seg fra innsjøen Nisser helt opp til snaufjellet på 650 moh. Området er rikt på vilt og det jaktes på småvilt, bever og hjortevilt. Området har god dekning av bil- og traktorveier, og er derfor lett å jakte på. Terrenget består for det meste av åpen furuskog, men det er også myr, bekker og fjellvidde. Når en leier jakt på Findreng er opphold på en av hyttene til Nisser Hyttesenter inkludert. Jakten er populær og for kommende sesong er bare beverjakten ledig.

En rekke små vann og bekker gjør Findreng til et ideelt sted for en stor bever bestand. Bever terrenget ligger lett tilgjengelig og er flott å jakte i. 

Beverjakten varer fra 1/10 til 30/4. Den beste perioden å jakte bever er i april. Da er beveren veldig aktiv og dagene er lengre slik at en får utnyttet jakten bedre. 

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling dersom ledig.
E-post: Nisser Hyttesenter , tlf 350 56 123